چه کسی خواسته تا کار به اینجا برسد

عشق و دیوانگی ما به مدارا برسد

 

قسمت دشمن انسان نشود روزی که

"دوستت دارم" معشوق به "اما" برسد

 

سد بر این رود کشیدند به دریا نرسیم

قزل آلا که نمی خواست به دریا برسد!!

 

"عشق آتش به همه عالم و آدم زد" و رفت

غم کمین کرد که در روز مبادا برسد

 

به خدا با زدن حرف دل انصاف نبود

تاج به یوسف و ماتم به زلیخا برسد

 

بین جمعی که نشستند قضاوت بکنند

کاش می شد که کمی هم به خدا جا برسد