هر چه این احساس را در انزوا پنهان کند


می تواند از خودش تا کی مرا پنهان کند؟

 

 

عشق، قابیل است؛ قابیلی که سرگردان هنوز

 

کشته خود را نمی داند کجا پنهان کند!

 

 

در خودش، من را فرو خورده ست، می خواهد چه قدر


ماه را بیهوده پشت ابرها پنهان کند؟!

 

 

هرچه فریاد است از چشمان او خواهم شنید!


هر چه را او سعی دارد بی صدا پنهان کند...

 

 

آه!، مردی که دلش از سینه اش بیرون زده ست


حرف هایش را، نگاهش را، چرا پنهان کند؟!!

 

 

خسته هرگز نیستم، بگذار بعد از سال ها


باز من پیدا شوم، باز او مرا پنهان کند..."