در پایتخت قصه‌های هزار و یک شب

دیکتاتوری را به دار کشیدند

 

سلطان سلیم

برای جفت و جور کردن کابوس امپراتوری

به هلال خصیب سفر کرد

شاه عباس

برای لندن پیام فرستاد

عبدالوهاب

روی نقشه‌ی صحرا خم گشته

تا رد پای ترک‌ها و مجوس‌ها را

به انگلیسی‌ها نشان دهد

 

این‌جا خاورمیانه ‌است

سرزمین صلح‌های موقت

بین جنگ‌های پیاپی

سرزمین خلیفه‌ها، امپراتوران، شاهزادگان، حرمسراها

و مردم نمی‌دانند

برای اعدام یک دیکتاتور

باید بخندند یا گریه کنند.