حضرت زن

تو مثل ِ سرزمین ِ من بـــزرگی

که هر شب داره به تاراج میره

 

یکی از دامنت میره به معراج

یکی با دامنت معراج ، میره !

 

همون جایی که بـــــه تیراژ ِ موهات

کتاب ِ ضــعــفــتـــو ، تالیف کردی

 

نشستی مشق ِ چشماتو نوشتی

یه دنیا رو بلاتکلیف کردی

 

اسیر ِ بی گناه ِ ترس و تقدیــر

رفیـــق ِ اشک و خون و آه و ناله

 

دلــیـل ِ اختلاف ِ بین ِ ادیان

معــمّـــایی ترین بحث ِ رساله

 

تو مرز بین اسلام و یهودی

گناه ِ سیب ِ لبنانو بپوشون

 

یه چیزی رو تنت بنداز دختر

بلندی های جولانو بپوشون !

 

چقد باید سر ِ تو جنگ باشه

سَر ِ دنیا رو با چی گرم کردی

 

تو باید دست ِ شیطونو ببندی

تو کــــه حتی خدا رو نرم کردی

 

تو مثل سرزمین من بزرگی

که هر شب داره به تاراج میره

 

یکی از دامنت میره به معراج

یکی با دامنت معراج میره