اَلو !

سِلام‌ !

چِطوری‌ ؟

ما رُ سِیل‌ْ نمی‌کنی‌ خوشی‌ ؟

شرمنده‌ که‌ نتونِستُم‌ تماسِت‌ بِگیرُم‌ !

سه‌ روز داریم‌ تا شهریورُ 

بوام‌ گوشی‌ رُ قُرُق‌ کرده‌ !

میگه‌ : ئی‌ دو تا امتحان‌ُ اگه‌ بیفتی‌ ، دیگه‌ خلاص‌ !

نمی‌دونُم‌ چرا اسم‌ِ جبرُ تاریخ‌ که‌ میاد ،

جِگَرُم‌ آشوب‌ می‌شه‌ !

اصلا" دِلُم‌ با مَکتب‌ نیس‌ !

دِلُم‌ با توئه‌ ، سبزه‌ خاتون‌ !

غروبی‌ می‌برمت‌ سینما !

تو که‌ هلاک‌ِ بازی‌ِ بهروزی‌ !

پَس‌ قرارمون‌ شیش‌ رُب‌ کم‌ ،

دَم‌ِ سینما رِکس‌ !

قربونت‌ !

خداحافظ‌ !

 

پ.ن: فاجعه سینما رکس در ساعت 10 شب 28 مرداد (3 روز مونده به شهریور) رخ داد. در آن موقع در سینما فیلم «گوزن ها» در حال پخش بود.